Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε ΑΔΕΔΥ και ΠΟΣΥΠ
Κάλεσμα για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Την Τετάρτη 26-4-2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ μετά από την αρ. πρωτ. 209/25-04-2017 πρόσκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας μας. Εκεί ενημερωθήκαμε από εξουσιοδοτημένα μέλη της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) για την ομόφωνη απόφαση που έλαβε ότι «είναι αντίθετη στην αποχώρηση του συγκεκριμένου Συλλόγου από την ΠΟΣΥΠ και στη δημιουργία μιας νέας Ομοσπονδίας» και «Ομοσπονδίες που προέρχονται από διάσπαση υφιστάμενων δεν θα είναι αποδεκτές στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους εκλεγμένους αντιπρόσωπους να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του συνεδρίου της ΠΟΣΥΠ ώστε να εκφραστούν σε αυτό όλες οι απόψεις στη συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες». Ζητήθηκε και γραπτώς η απόφαση, η οποία πρωτοκολλήθηκε (αρ. πρωτ. 212/26-04-2017) κοινοποιήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΔΕΔΥ την επομένη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ αντιπρόσωποι των παρατάξεων ΠΑΜΕ, ΜΕΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, αλλά όχι των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ! Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΟΣΥΠ, ο Αντιπρόεδρος, η Γραμματέας και το μέλος της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας.
Την ίδια ημέρα το απόγευμα ξεκίνησε τις εργασίες του το 32ο Συνέδριο. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι/σύνεδροι των "Πρωτοβουλίας εργαζομένων", "ΔΑΣ" και μια εκ των "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" (η οποία δεν συμμετείχε τις δύο επόμενες ημέρες) συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου, ως όφειλαν, εφόσον είχαν εκλεγεί από τους συναδέρφους να τους εκπροσωπήσουν στην ΠΟΣΥΠ. Παρόλο που δεν είχε (και ακόμα δεν έχει) γίνει η οικονομική τακτοποίηση (2016) εκ μέρους του Συλλόγου μας, το σώμα του Συνεδρίου ως το μόνο αρμόδιο αποφάσισε (ομόφωνα) να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν.
Νομιμοποιήθηκαν όλα τα μέλη-Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι, πλην του Συλλόγου Υπαλλήλων Ακαδημίας Αθηνών.
Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με μόνο θέμα τις αλλαγές στο καταστατικό της ΠΟΣΥΠ. Κάποιες προτάσεις μας υιοθετήθηκαν και κάποιες άλλες (σημαντικές κατά την άποψή μας) όχι.
Την επόμενη ημέρα, αμέσως μετά τους χαιρετισμούς από ΑΔΕΔΥ και πολιτικά κόμματα και πριν το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό ανέβηκε στο βήμα ο Κ. Παπαδημητρίου του ΕΚΔΔΑ, γεγονός που καταγγέλθηκε από την «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ», διότι ουδέποτε έλαβε γνώση για απόφαση πρόσκλησής του. Ωστόσο, συμφωνήθηκε στο να κάνει μια μικρή ενημέρωση. Έτσι έγινε γνωστό ότι η 5μελής επιτροπή ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των δομών του Υπουργείου και έλαβε ομόφωνη απόφαση (δηλ. συμφώνησαν και τα 3 μέλη από την ΚΥ) περί ενός και ενιαίου Οργανισμού. Στις ερωτήσεις για το πόσες είναι οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και αν είναι διακριτές για ΚΥ και ΠΥ δεν υπήρξε απάντηση. Όπως, και στο ερώτημα αν και πως διασφαλίζεται το αμετάθετο (δηλ. η χωρίς αίτηση μετακίνηση) η απάντηση ήταν επιεικώς αυθαίρετη και αναιτιολόγητη.
Υπερψηφίσαμε τον οικονομικό απολογισμό, ενώ ψηφήσαμε λευκό στον διοικητικό απολογισμό, αφού προηγουμένως εκφράσαμε την αντίρρησή μας για την ισχνή δράση της ομοσπονδίας. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης, βέβαια, σ’ αυτό έχουν και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι οποίες σε αναντιστοιχία με το μέγεθος της επίθεσης, συνέχισαν να καλλιεργούν την απογοήτευση για την κατάσταση του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος. Φροντίζουν από τη μια να μην κάνουν τίποτα για τον συντονισμό των Αβάθμιων Σωματείων τους και κατ’ επέκταση για την οργάνωση της αντίστασης των χιλιάδων εργαζομένων που υποτίθεται πως εκπροσωπούν και από την άλλη να επιβάλουν μαζικά την ηττοπάθεια και την υποταγή. Ακόμα και όταν κινούνται, το κάνουν στη βάση της συνδιαλλαγής, καλλιεργώντας τη λογική της ανάθεσης και μόνο στο βαθμό που δεν θα προκαλέσουν πρόβλημα στην προώθηση της αντεργατικής πολιτικής.  Τονίσαμε για μια ακόμα φορά ότι οι υπάλληλοι της ΚΥ και των ΠΥ δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν (εκτός φυσικά από τις προσδοκίες κάποιων και στις ΠΥ και στην ΚΥ να καταλάβουν θέσεις συνδικαλιστικές (προεδρείων Ομοσπονδιών) και υπηρεσιακές (Δ/ντων κλπ), λες και οι θέσεις είναι τσιφλίκι καθενός ή καθεμίας. Δηλώσαμε κατηγορηματικά ότι, είτε με ένα είτε με πολλούς οργανισμούς, όσο είναι σε ισχύ ο νόμος 4440/2016 περί κινητικότητας, μόνο οι μαζικοί αγώνες θα αποτρέψουν τη χωρίς βούληση του εργαζομένου κινητικότητα.
Το ζήτημα του Οργανισμού εκ των πραγμάτων κυριάρχησε στις τοποθετήσεις των υπολοίπων συνέδρων, οι οποίες έχουν αμβλύνει, και στις διατυπώσεις και στην ουσία, τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα του Οργανισμού (μαζί με εκείνα της αξιολόγησης και της κινητικότητας). Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ κατέθεσε τις απόψεις της, στα πλαίσια της συνολικής αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, και πιο συγκεκριμένα για το δημόσιο τομέα. Η πρόθεσή τους για μείωση του προσωπικού, μέσω της αξιολόγησης και της κινητικότητας, το ζήτημα του/των Οργανισμού/Οργανισμών (δηλ. είτε ενός και ενιαίου, είτε περισσοτέρων και διακριτών) έρχεται να συνεπικουρήσει τις αναφερόμενες πολιτικές και όχι να προσφέρει στο γενικό καλό, του κόσμου της εργασίας (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). Μέσα από τις προβλέψεις (ή/και παραλείψεις) του/των Οργανισμού/Οργανισμών θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη προώθηση για «συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» με τα γνωστά αποτελέσματα, την εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πρότυπο Δημόσιας Διοίκησης θεωρείται από μεγαλοστελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το δημόσιο φασιστικών και αντιδραστικών χωρών όπως η Εσθονία (μέλος της ΕΕ), μια χώρα όπου στοιχειώδεις δημοκρατικές, πολιτικές, συνδικαλιστικές ελευθερίες καταπατώνται όσο πουθενά αλλού.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, έγιναν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ και αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ, με τα κάτωθι αποτελέσματα:

Για το ΔΣ έλαβαν:
ΦΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (από Περιφερειακές κλπ υπηρεσίες και Εθνική βιβλιοθήκη εκτός Κ.Υ)
57
10
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
7
1
Για την ΑΔΕΔΥ:
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
47
4
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
17
1

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.
Σας καλούμε από κοινού να απαιτήσουμε νέα ΓΣ με θέμα την αποχώρηση ή μη από την ΠΟΣΥΠ, σύμφωνα με το καταστατικό,  καθώς στην προηγούμενη ΓΣ δεν υπήρξε πλειοψηφία ¾, όπου ν’ αναφέρουμε, επίσης, ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου ενημέρωσε το σώμα ψευδώς ότι ζήτησε την αποχώρηση από την ΠΟΣΥΠ σε συνεννόηση με την ΑΔΕΔΥ, ότι υπάρχει συμφωνία με το Σύλλογο της Ακαδημίας Αθηνών και βρίσκονται σε διαβούλευση και με άλλους Συλλόγους, διότι κάτι τέτοιο, όπως διαπιστώσαμε από τους αντιπροσώπους-σύνεδρούς τους στο Συνέδριο, δεν ίσχυε. Συνέχισαν, δηλ. την ίδια λογική χειραγώγησης των ΓΣ κατά το δοκούν, όπως στην προηγούμενη αξιολόγηση όπου έκαναν όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις ΓΣ για να καταφέρουν μετά από διασπορά (και τότε) ψευδών πληροφοριών και τρομοκράτησης, η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση Μητσοτάκη να γίνει συμμετοχή και να γίνει το Υπ. Παιδείας το όνειδος του δημόσιου τομέα.  Λόγω της μαζικής κινητοποίησης των υπαλλήλων όλου του δημοσίου, ωθήθηκαν η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΣΥΠ να προκηρύξουν ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από τη διαδικασία της αξιολόγησης, παραλαβή και κατάθεση των εντύπων στους Συλλόγους. Σ’ αυτή την απόφαση στηρίχθηκαν και οι ελάχιστοι υπάλληλοι του δικού μας υπουργείου οι οποίοι αρνήθηκαν να καταθέσουν έντυπα αξιολόγησης.
Στην κατηγορία ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε άλλο σύλλογο στην ΚΥ, απαντάμε ότι εμείς δεν είμαστε ριψάσπιδες, ώστε να αφήσουμε στο έλεος τυχοδιωκτών τα μέλη που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους και το Σύλλογο στο σύνολό του. Ριψάσπιδες είναι εκείνοι που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μια απονενοημένη ενέργεια αποχώρησης και δημιουργίας νέας ομοσπονδίας-σφραγίδας. Θεωρούμε, επίσης, γκάφα ολκής την προκήρυξη με το «ψευδεπίγραφο» έγγραφο της ομόφωνης απόφασης της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, το οποίο ήταν αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΔΕΔΥ.
Οι πολιτικές της διάσπασης του κινήματος, διχασμού και αποπροσανατολισμού του είναι "βούτυρο στο ψωμί" των πλέον αντιδραστικών δυνάμεων, εκείνων που ενθαρρύνουν τη λογική του "διαίρει και βασίλευε" για να μπορούν να αντιστρατεύονται τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας.
Όπως γράψαμε και στην προκήρυξη που μοιράσαμε στους συνέδρους: «Η πραγματική δύναμη των εργαζομένων βρίσκεται στην οργάνωσή τους, στην εκδήλωση εστιών αντίστασης, στην ανάπτυξη Μετώπου Αντίστασης ενάντια στα νέα μέτρα. Απαλλαγμένη από εκλογικές αυταπάτες, ξεπερνώντας ξεπουλημένες ηγεσίες και διαλυτικές λογικές, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα συλλογικής οργάνωσης, στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις οι εργαζόμενοι είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να ανατρέψει την αντιλαϊκή πολιτική».

Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο Υπουργείο Παιδείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου